Odbiorca: RYSZARD MUSIC Ryszard Szwec Kwota: 4.99 PLN
Opis: 8177242
Wybrany kanał płatno¶ci:

Karty płatnicze

Szybkie transfery

Przelewy online

Płatno¶ci gotówkowe

Portmonetki i vouchery

Informacja o posiadaczu konta

Obowi±zek informacyjny serwisu PayPro S.A.

PayPro S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celu zwi±zanym ze ¶wiadczeniem przez PayPro S.A. usług płatniczych. Odbiorcami Twoich danych osobowych s± podmioty wskazane w punkcie V obowi±zku informacyjnego , tj. podmioty współpracuj±ce z PayPro S.A. w procesie realizacji płatno¶ci. S± to między innymi odbiorcy płatno¶ci, inni dostawcy usług płatniczych, agent, PayPro S.A. czy podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione s± do uzyskiwania od PayPro S.A. informacji zwi±zanych z działalno¶ci± PayPro S.A., w tym w szczególno¶ci organy nadzorcze wobec PayPro S.A.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzana, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ż±dania dostępu do swoich danych oraz do uzyskania ich kopii. Twoje dane nie będ± przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Twoje dane nie będ± również udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia kontynuowanie procesu płatniczego. Pozostałe informacje dotycz±ce przetwarzania Twoich danych osobowych znajduj± się tutaj

Zamknij
Imię: Nazwisko:
Adres posiadacza karty podany we wniosku o wydanie karty
Ulica: Nr budynku: /Nr lokalu:
Kod pocztowy: Miasto:
Email: Telefon:
Kraj:
Płac±c akceptujesz warunki Regulaminu dokonywania wpłat w Serwisie
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PayPro S.A. z siedzib± w Poznaniu, 60-327 Poznań (Polska), Kanclerska 15. Czytaj cało¶ć

Proszę czekać ...
Copyright © 2001-2021 by dotpay